Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup veškerého sortimentu v internetovém obchodě provozovaném na doméně  www.aaatextil.cz 

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.aaatextil.cz  je Michal Havránek, Vašíčkova 506, Kladno, IČ63918307  (dále jen Prodávající). Kontaktní údaje – adresy provozoven, telefony, e-mail apod. jsou uvedeny v sekci Kontakty.

I. Obecná ustanovení
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že s nimi v tomto znění souhlasí. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Objednávka kupujícího je akceptací nabídky prodávajícího uveřejněné na internetových stránkách obchodu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení doručené objednávky prodávajícím a okamžikem předání zboží kupujícímu. Doručení objednávky prodávajícímu je kupujícímu vždy neprodleně potvrzeno e-mailovou zprávou. Mezi kupujícím a prodávajícím vznikají práva a povinnosti  okamžikem uskutečnění objednávky, vlastnické právo ke zboží pak přechází okamžikem jeho prodeje, kterým se rozumí fyzické předání zboží.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. Kupujícímu je zaslána v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy, je tedy kupujícímu umožněna její archivace a reprodukce.

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.aaatextil.cz  a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá.

Kupní smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí v případě spotřebitele občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Pozor důležité upozornění:


Naše společnost poskytuje služby pouze na území ČR a SR

II. Ceny
Veškeré ceny v našem obchodě jsou uváděny včetně DPH.

Ceny nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu – cena za dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží. Viz kapitola V. těchto Obchodních podmínek.

III. Objednání zboží
Upozornění: Vybrané položky lze nakupovat pouze po balení (popis zboží vždy obsahuje informaci o tom kolik kusů balení obsahuje). Zobrazená cena je vždy za objednávané množství tzn., že pokud je zboží prodáváno po balení je uvedena cena za celé balení. Ceny výrobků jsou uvedeny s DPH.

Jakmile si vyberete požadovaný výrobek a rozhodnete se jej koupit, zadejte do příslušného políčka počet KS/BAL (předem je u zboží automaticky vyplněné množství 1KS/1BAL). Poté klikněte na ikonu "Nákupní košík/Koupit". Tím zboží přidáte do svého košíku a můžete dále pokračovat ve výběru zboží.

Pokud jste již nakoupili vše, co jste chtěli, zkontrolujte si pečlivě obsah Vašeho nákupního košíku. Je-li vše v pořádku, klikněte na ikonu "Pokračovat". Následuje další krok, kterým je výběr dopravy a způsobu úhrady.

Dále následuje vyplnění formuláře. V něm uvedete své údaje nezbytné k bezproblémovému doručení zásilky. Kupující odpovídá za to, že údaje uvedené při objednávce jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti.

Předposledním krokem je rekapitulace celé objednávky včetně dopravy, způsobu úhrady, doručovací adresy a v případě potřeby adresy fakturační. Zde doporučujeme vše ještě jednou pečlivě překontrolovat.

Poté zbývá už jen poslední věc – odeslání objednávky. Po odeslání objednávky obdržíte během několika minut na Váš e-mail potvrzení objednávky, která byla zaslána k vyřízení. . Objednávky jsou závazné.

IV. Způsoby platby
Zboží lze zaplatit jedním z následujících způsobů:

ČR - hotově 0,- Kč – v případě osobního odběru objednaného zboží v některé z našich provozoven. 
ČR - dobírkou ( nedostupné) 40,-Kč  – kupní cena objednaného zboží se hradí v okamžiku jeho doručení poštovním doručovatelem nebo pracovníkem přepravní služby tzn. při převzetí zásilky.
ČR - bankovním převodem 0,- Kč – na objednávce bude uvedeno číslo účtu a také variabilní symbol (č. objednávky), který bude vaši platbu identifikovat. Objednané zboží je expedováno až v okamžiku připsání částky na účet Prodávajícího.

Slovensko - hotově 0,- Kč – v případě osobního odběru objednaného zboží v některé z našich provozoven. 
Slovensko - dobírkou 40,-Kč  – kupní cena objednaného zboží se hradí v okamžiku jeho doručení poštovním doručovatelem nebo pracovníkem přepravní služby tzn. při převzetí zásilky.
Slovensko - bankovním převodem 0,- Kč – na objednávce bude uvedeno číslo účtu a také variabilní symbol (č. objednávky), který bude vaši platbu identifikovat. Objednané zboží je expedováno až v okamžiku připsání částky na účet Prodávajícího.


Při platbě předem bankovním převodem můžete využít následující bankovní účty:

 670100-2203494871/6210

             Pro mezinárodní platby:


CZ77 6210 6701 0022 0349 4871

 SWIFT (BIC) kód:  BREXCZPPXXX
Jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo objednávky.

V. Doručení zboží
Zde jsou uvedeny dostupné způsoby doručení zboží a úhrady  zásilek.

Osobní odběr 
Osobní odběr zboží je možný v sídle Prodávajícího. V objednávce kupující označí, kde si zboží převezme, je li více možností. Tento způsob dodání zboží je zdarma.Přepravní služba Zásilkovna

ČR-Doručení do Zásilkovny/Z-Boxu. 
Doprava je hrazena kupujícím ve výši 70,-Kč.
Maximální hmotnost zásilky: 10 kg.
Maximální rozměr jedné strany zásilky: 120 cm
Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 150 cm 
Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm

ČR-Doručení na adresu. 
Doprava je hrazena kupujícím ve výši 100,-Kč.
Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm
Maximální hmotnost zásilky: 10 kg
Maximální rozměr jedné strany zásilky: 120 cm
Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 150 cm 

Slovensko-Doručení do Zásilkovny/Z-Boxu. 
Doprava je hrazena kupujícím ve výši 80,-Kč.
Maximální hmotnost zásilky: 10 kg.
Maximální rozměr jedné strany zásilky: 120 cm
Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 150 cm 
Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm

Slovensko-Doručení na adresu. 
Doprava je hrazena kupujícím ve výši 150,-Kč.
Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm
Maximální hmotnost zásilky: 10 kg
Maximální rozměr jedné strany zásilky: 120 cm
Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 150 cm ČR -V případě objednávky zboží v hodnotě převyšující 1000,- Kč není doprava účtována. 

Slovensko - V případě objednávky zboží v hodnotě převyšující 1000,- Kč není doprava účtována. 

Minimální hodnota objednávky je 50,-

Při nákupu více výrobků na jedné objednávce se dopravné nesčítá.

Kupujícímu je doporučeno zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost krabice atd.) při předání a převzít ji pouze tehdy, je-li zásilka kompletní a není viditelně poškozena. V opačném případě doporučujeme zaznamenat odmítnutí zásilky (a její poškození) do přepravního listu, nebo reklamačního listu. Současně je kupujícímu doporučeno odmítnutí neúplné či poškozené zásilky oznámit obratem Prodávajícímu.

Pokud kupující zjistí poškození zásilky až po jejím převzetí, je nutné poškozené zboží nafotit a zaslat fotky mailem na mhpraha@seznam.cz , nejpozději však do 48 hodin od převzetí zásilky.


VI. Odstoupení kupujícího od smlouvy
Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo se nevztahuje na kupujícího – podnikatele (tzn. kupní smlouva uzavřená kupujícím na IČ).

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

Pro snadné a rychlé vyřízení věci doporučuje Prodávající spotřebiteli následující postup:

zaslat Prodávajícímu písemné sdělení o odstoupení od smlouvy, v němž bude pro snadnou identifikaci uvedeno číslo objednávky, číslo bankovního účtu a datum nákupu

doručit Prodávajícímu zboží zpět na adresu Michal Havránek, Vašíčkova 506, Kladno, 27204, osobně nebo poštou.
Zboží, které obdržel, spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

S ohledem na možná rizika škody při přepravě zboží zpět k Prodávajícímu, je vhodné zboží zaslat nejlépe v původním obalu, případně jej zabalit do jiného vhodného obalu, který bude zboží dostatečným způsobem chránit. Současně je vhodné zásilku zaslat doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojistit ji, neboť Prodávající nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží při přepravě zpět  k prodávajícímu.

Doporučujeme aby vrácené zboží bylo nepoškozené, bez známek opotřebení a kompletní.

Spotřebitel musí při využití tohoto práva na odstoupení prokázat existenci kupní smlouvy, což lze nejlépe zasláním dokladu o koupi (faktura, dodací list) v každém případě je spotřebiteli doporučeno ponechat si alespoň kopii takového dokladu.


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu nevzniknou další náklady.

Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím zcela, případně zčásti, jestliže se plnění, které je předmětem kupní smlouvy stane nemožným (tzn. objednané zboží se již nevyrábí, nedodává a nelze jeho dodání zajistit ani za ztížených podmínek, či po sjednaném čase).

V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána složenkou na jeho adresu v nejkratším možném termínu.

VIII. Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Michal Havránek, provozovatel internetového obchodu www.gama.wz.cz je správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.


Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití a budou použity výhradně ke komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím a k úspěšnému splnění kupní smlouvy, případně dalších povinností z ní plynoucích. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zákazník uzavřením smlouvy, registrací zákazníka či žadatele o novinky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má dále právo na vymazání svých osobních údajů z databáze Prodávajícího, pokud o to písemně požádá.

Zákazník současně souhlasí s tím, že může být informován o novinkách v internetovém obchodě Prodávajícího, e-mailem nebo telefonicky. Pokud nebude mít o tyto informace zájem, má zákazník možnost jejich zasílání kdykoliv písemně ukončit.

 více najdete v podsekci Ochrana osobních údajů

Reklamační řád
Tento reklamační řád platí pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.aaatextil.cz  od prodávajícího Michal Havránek, IČ: 63918307, se sídlem Vašíčkova 506, Kladno, 27204.

Tento reklamační řád blíže vymezuje práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího plynoucí z odpovědnosti za vady a způsob uplatnění a vyřízení reklamací, přičemž se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů. Tento reklamační řád je součástí Obchodních podmínek Prodávajícího a jako takový je součástí uzavřené kupní smlouvy.

I. Místo a způsob uplatnění reklamace
S vyřízením se můžete obrátit na sídlo naší společnosti uvedené v úvodu tohoto reklamačního řádu a v sekci Kontakty.

Reklamaci lze samozřejmě uplatnit i korespondenčně, zasláním reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího: Michal Havránek, IČ: 63918307. V takovém případě je kupující povinen spolu se zbožím zaslat i co nejpodrobnější popis vady spolu s informací jaký způsob vyřízení reklamace preferuje.

II. Záruční doba
Druhy záruční doby jsou dle zákona následující:

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba ode dne jeho převzetí.

III. Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

IV. Záruka
Vyskytne-li se v záruční době vada, má kupující následující práva:

Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součástky. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu odstranitelnou, která se vyskytla potřetí, když došlo dříve ke dvěma opravám stejné vady, nebo má-li zboží současně nejméně tři vady a z těchto důvodů nelze věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.
Při oprávněné reklamaci má dále kupující, nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na následující případy:

vady způsobené běžným opotřebením výrobku,
mechanické poškození zboží kupujícím nebo jinou osobou,
poškození zboží v důsledku jeho používání v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen či nadměrným přetěžováním výrobku,
poškození způsobené neodborným zásahem (oprava, rozebírání apod.) do zboží,
poškození způsobené nedodržením podmínek pro odbornou montáž s instalací,
poškození způsobené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
životnost výrobku marně uplynula.
V. Vyřízení reklamace
K řádnému uplatnění reklamace musí kupující učinit v záruční době prodávajícímu oznámení o uplatnění reklamace, z kterého bude plynout, jaké vady reklamuje. Pokud je reklamace uplatňována písemnou formou, musí být v záruční době prodávajícímu oznámení o reklamaci i doručeno. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu existenci vady, vadu podrobně popsat a doložit, že zboží bylo u prodávajícího zakoupeno a k datu uplatnění reklamace dosud neuplynula záruční doba (což lze nejlépe předložením záručního listu nebo daňového dokladu o koupi).

Pro přepravu zboží k prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zabalit zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a v případě zasílání zboží označit zásilku příslušnými symboly. Zboží nemusí být v původním obalu (přesto původní obal doporučujeme), nicméně dodržení výše doporučených zásad minimalizuje riziko poškození zboží při přepravě. Nebezpečí škody při přepravě nese kupující.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu (viz výše).

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje (reklamační protokol). Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu, aby si tato potvrzení uchovával po celou záruční dobu, zejména pro případnou další reklamaci.

VI. Mimosoudní řešení sporů
Pro řešení sporů mimosoudně doporučujeme se obrátit na Českou obchodní inspekci www.coi.cz.
 

-Jsme plátci DPH

V Kladně dne 17.9.2022